פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
אינטליגנציה ארגונית
קורס למיומנויות השפעה בפוליטיקה הארגונית
מטרה:
ההתמצאות בנבכי הפוליטיקה בארגון הינה סוגיה סבוכה. מנהלים רבים מגיעים למעמד והשפעה על בסיס ניסיון מקצועי ומיומנויות בינאישיות. האינטליגנציה הארגונית היא מיומנות הנרכשת על פני זמן ומבוססת על תכונות אופי טבעיות. ארגונים רבים מתאפיינים ב``מעמדות``, היררכיה וביורוקרטיה המקשה על מנהלים בכל הדרגים להשפיע על סביבתם. בארגונים מתקיים מערך אינטרסים סבוך שבו מטבע הדברים, לעובדי הארגון מטרות גלויות וסמויות.
הקורס יציג מודל יישומי להבנה טובה יותר של פוליטיקה ארגונית ומפות אינטרסים. הקורס יקנה למשתתפים כלים יעילים לזיהוי מקורות ההשפעה האישיים על סביבתם ויציג מגוון רחב של טקטיקות השפעה המותאמות למצבים השונים .
נושאים:
• אבחון מוקדי כוח , עוצמה והשפעה פורמאליים ובלתי פורמאליים בארגון.
• רשתות השפעה ו``קבוצות אינטרסים`` בארגונים.
• ``השפעה, כוח וסמכות`` בארגונים.
• כלים לזיהוי ושימוש במקורות השפעה אישיים.
• טקטיקות השפעה ועקרונות השימוש בהם.
• התאמת טקטיקות ההשפעה למצב..
• אבחון הסביבה הארגונית של המנהל (מנהלים כפיפים, עמיתים ולקוחות).
• אבחון התרבות הארגונית והתנהלות המנהל בתוכה.

על המרצה:
תואר שני בפסיכולוגיה שיקומית מאוניברסיטת בר-אילן. מתמחה בעיצוב וליווי תהליכי שינוי בארגונים בתחום העסקי, ציבורי , מערכות בריאות ומערכת החינוך. עוסק בייעוץ אישי, פיתוח והעצמת מנהלים, בנייה ופיתוח צוותים, הטמעת תהליכי למידה ותחקיר בארגונים.

תוספות:
המפגשים הינם סדנאיים וכוללים הפעלות חוויתיות כגון שאלונים לאבחון עצמי, סימולציות, משחקי תפקיד, עבודה בקבוצות קטנות בשילוב חומר תיאורטי.
לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994