פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
ניהול סביבתי עסקי ומנהיגות סביבתית
מגמות ביחסי גומלין בין ארגון לסביבה
מטרה:
קיים קשר הדוק בין הצלחה כלכלית של ארגונים ומנהלים ויכולתם לעמוד בפני האתגרים החדשים הניצבים בפניהם בעקבות שיקולי הסביבה והאקולוגיה. הכפר הגלובלי משתנה ללא הרף, אם בעבר ניתן היה להתייחס בסלחנות לשיקולי סביבה , היום נדרשת חברה להתאים את פעילותה למגמות סביבתיות על מנת להצליח בעסקיה.

ארגונים שאימצו חשיבה סביבתית ביצור, שיווק, והתנהלות כללית, זכו להצלחה משמעותית בפעילותם. מנהלים שהובילו תהליכים תומכי סביבה גילו כי התפיסה הסביבתית מביאה אותם על ליבת הפעילות העיסקית.

בקורס ניהול זה, נתמקד במיומנויות ניהול תוך שימת דגש על מודעות סביבתית ארגונית וכלכלית. נלמד על המגמות המשמעותיות ביחסי הגומלין בין הארגון העסקי לסביבה ונפתח כלים פרקטיים להובלת שינויים בתוך הארגון.
נושאים:
• הארגון העסקי וממשקים עם הסביבה ואתגריה החדשים.
כיצד נזהה ממשקים משמעותיים של תהליכי הליבה ארגון עם הסביבה
• כלכלת וסביבה
מגמות משמעותיות בניתוח כלכלי- סביבתי, חשיבה כלכלית עסקית ממוקדת סביבה, מודלים חלופיים ומשמעויות לארון
• פורום פתרונות מעשיים לסוגיות סביבה ארגוניות כולל תקינה סביבתית בינלאומית
• כלי ניהול אישיים בהטמעת תהליכי שינוי כמענה לאתגרי הסביבה . ערכי הסביבה כמניע לשינוי החשיבה הניהולית.
• הובלת חדשנות בתחום הסביבה - פרזנטציה אישית של המשתתפים.
• יום סיור מפעלים ושטח- ממשקי המפעל והסביבה ממשאבים ועד פסולת.

קהל יעד:
הקורס הוא קורס ניהול המיועד למנהלים בחברות במגזר הפרטי, בתחום התעשיה או השירותים.

על המרצה:
יועצת ארגונית ומנחה קבוצות. בעלת ניסיון רב בייעוץ וליווי ארגוני של מנהלים ומנהיגים מכל תחומי המשק (סקטור ציבורי, צה``ל, חברות פרטיות, היי-טק, גופים קהילתיים וארגוני התנדבות). מתמחה בליווי שינויים בדגש סביבתי.

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994