פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
דיאלוג ללא מילים
אימון לתקשורת איכותית דרך אמנות ויצירה
מטרה:
התקשורת היומיומית בין חברי צוות משמעותית לאווירה הכללית, למיצוי היכולות ולהישגים של צוותי עבודה.
העבודה המקצועית מושפעת באופן ישיר מן הקונפליקטים בין העובדים, מן הדרכים בהן הם מגיבים אחד לשני
וממאבקי הכוחות, הגלויים והסמויים ביניהם.
ההבנה של כל משתתף את צרכי ויכולות התקשורת הנדרשים בדיאלוג בין אישי, לאור החוויה שלו עצמו,
ולצד הבנתו את צרכיהם ויכולותיהם של האחרים, מכשירה את הקרקע לשיתופי פעולה חדשים ולחיזוק הצוות ופועלו.

מטרת הסדנה
שיפור משמעותי של יכולות תקשורת תוך צוותיות, והקניית מיומנויות לעבודה בשיתוף פעולה, למען יצירת שינוי ושיפור ממשי בתקשורת הצוותית ובהישגיו.
נושאים:
1. גילוי ראשוני ומרתקשל דפוסי התקשורת השונים באמצעות התנסות ביצירת שיחה חזותית בזוגות.
2. דיון משותף בהנחייה מקצועית אודות תהליכי התקשורת אשר קיבלו ביטוי בזמן היצירה, בו משתפים בני הזוג באופן מילולי בחוויה שעברו ומקשיבים לתגובות מהקבוצה.
3. יישום התובנות שנלמדו בעבודה ``מתקנת``, בה חוזרים המשתתפים עם בני זוגם לשיחה חזותית נוספת.
4. דיון מונחה נוסף המתמקד בדרך בה כל עובד יכול ליישם את התובנות שקיבל בעבודה להעצמת עבודתו האישית ועבודת הצוות העובד איתו ו/או תחתיו.
5. שילוב היכולות והצרכים התקשורתיים של כל חברי הצוות בעבודה אמנותית משותפת.

קהל יעד:
צוותי עבודה מקצועיים, טכניים וקריאטיביים, צוותי שירות, צוותי מכירה וצוותי הנהלה בכירה וזוטרה
דרישות מקדימות:
פתיחות
תוצאה:
התוצאה המתקבלת בסדנה היא תקשורת טובה, נכונה ואפקטיבית יותר בין חברי הצוות.
כל משתתף בסדנה רוכש את הכלים החיוניים להבנת דפוסי התקשורת שלו ושל הסובבים אותו ליצירת צוות מגובש, חזק ומקצועי יותר ולעבודת צוות פורה, נעימה ויעילה עבור הארגון.

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994