פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
מכירה תוצאתית
קורס אימון מתקדם למיומנויות המכירות
מטרה:
מטרת הדרכה זו ליצור גישה מנצחת עבור אנשי/נשות מכירה העוסקים במכירות. מכירה היא מקצוע. מכאן שניתן ללמוד ולשכלל את מקצוע המכירה וליישם אותו בהצלחה אולם צריך להקפיד על לימוד ויישום העקרונות המקצועיים מחד ועל ההתנהגויות החשובות להצלחה במקצוע מאידך. מכירה היא הצעת מחיר שנסגרה היטב. בסדנת מכירות זאת נבחן ונתרגל סגירות עסקאות והתמודדות עם סוגים שונים של התנגדויות, תוך שימת דגש על מיומנויות מכירה ומשא ומתן עם לקוחות.
נושאים:
א.אומנות המכירה
• הכנה ותכנון המכירה
• יצירת קשר עם הלקוח בזמן המכירה תוך שימוש בתקשורת ובשפת גוף.
• איתור סוג הלקוח וצרכיו על מנת לעבור לשלב הצגת המוצרים ו/או השירותים.
ב. מיומנויות מכירות שטח
• שלבים בתהליך המכירה בשטח
• ניתוח פערים במציאות
• מזל``ט - תכנון מכירות אסטרטגי
• פק``ל השיווק – העזרים הנדרשים
• Power map - ניתוח מקבלי החלטות
• מכירה מבסיס החזר השקעה ללקוח
ג. סגירת עסקאות
• הובלה לסגירת העסקה
• ניהול המו``מ בצורה אפקטיבית
• מודל הסגירה והטיפול בהתנגדויות
• תרגולים של תשובות וסגירות
• סימולציות של מצבי סגירה
• טיפול בהתנגדויות לפי סוגי לקוח
• טיפול בהתנגדויות והובלה לסגירה
• סימולציות וניתוח של סגירות
• תרגילים מסכמים והפקת לקחים

קהל יעד:
מנהלי מכירות, נציגי מכירות ואנשי מכירות שטח.

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994