פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
ניהול רכש מכרזים
צימצום עלויות התפעול
מטרה:
הרכש הוא כלי ניהולי ממדרגה ראשונה וחלק משמעותי ממערך הלוגיסטיקה. ניהול רכש נכון יכול להעביר מהפסד לרווח. התשומות המושקעות בצמצום עלות הרכש בחברה נבלמות לא אחת על ידי צרכי האיכות שנקבעים עצמאית. האומנות שבהצטיידות נבונה ורכש נכון מאפשרת למנהלי הלוגיסטיקה להשפיע בצורה ישירה על הרווח בחברה. השימוש במכרזים בצורה אפקטיבית מקנה למנהל הרכש יתרון משמעותי ושליטה על גורמי היצור של ארגונו. סדנה ייחודית זו תסייע לבניה נכונה, חכמה, יעילה, ואפקטיבית של מכרזי רכש. מטרת הסדנה לאפשר למנהל הרכש לנבא תוצאות של מכרזים להביא להצעות מובנות יותר ולהקל על ההחלטה ברכש מכרזים.
נושאים:
הנושאים:
• אסטרטגית הרכש ושילובה באסטרטגית הארגון
• הגדרת מטרת הרכש
• בחירת סוגי מכרזים
• הערכת משקולות הפרמטרים במכרז
• מוקשים בבנית מכרזים
• שיטות במימון רכש מכרזים
• ניתוח ובחירה של מקורות הרכש
• שיטת התקשרויות
• ניתוח והערכת מחירי הרכש
• הבטים מיוחדים ברכש ציבורי
• אספקטים משפטיים וחוקיים בבניית מכרזים
• אתיקה בניהול מכרזים

קהל יעד:
מנהלי רכש, ועדות מכרזים, קניינים, צוותי רכש וכיוב
דרישות מקדימות:
נסיון ברכש

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994