פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
ניהול קונפליקטים ומשא ומתן פנים ארגוני
Corporate Conflict Negotiation
מטרה:
משא ומתן היא פעילות שכמנהל לא ניתן להימנע ממנה, למעשה כמעט כל אינטראקציה בין מנהל , בעלים, ונושאי משרות בארגון היא חלק מתהליך משא ומתן תמידי. ניהול קונפליקטים בטרם היווצרותם וטיפול במשברים עתידיים ונוכחיים, הינם חלק בלתי נמנע מההתמודדות עם המציאות העסקית. משא ומתן תוך ארגוני שונה במהותו מהתנהלות עסקית טהורה. מערכת היחסים בין מחלקות ואגפים בארגון הינה מערכת יחסים לטווח ארוך.

מטרת ההדרכה

להקנות למנהל את הכלים הבסיסיים לנהל משא ומתן בין גורמים בארגונו,לגשר בין פונקציות בארגונו, למנוע הסלמה של מצבים במקרים של משבר וקונפליקט, לבקר השתלשלות של משא ומתן ולהגביר את יכולתו להנהיג ולהוביל תהליכים פנימיים.
נושאים:
1. סגנונות משא ומתן עם כוחות פנים ארגוניים.
• זיהוי אינטרסים משותפים ומנוגדים
• הכרות עם הצרכים של הנושאים והנותנים
• זיהוי הגורמים המשפיעים
• איתור מקבל ההחלטה
2. ניהול קונפליקטים בתוך ארגון: תהליכי עיבוד מידע ודפוסי ההתנהגות.
קונפליקט בין ממונה לכפיפים - משחק תפקידים
קונפליקט וקבלת החלטות בצוותי עבודה – ניתוח אירועים
3. גישור בין קבוצות אינטרסים בארגון
4. משא ומתן בתחום הבין מחלקתי.
ניתוח אירוע ``משא ומתן בין ועד עובדים להנהלה.``
משא ומתן חלוקתי לעומת משא ומתן אינטגרטיבי: אסטרטגיות, טקטיקות והשלכותיהן, נסיבות ליישומם.
5. זיהוי סגנון המשא ומתן של היריב.
6. זיהוי וניטור תהליכים בהסלמה.

תוצאה:
במסגרת הסדנה יקבל המשתתף יסודות לניהול משא ומתן, אשר יוכלו לשמש אותו בארגון ומחוצה לו, למנוע הסלמה במערכות יחסים ממושכים, לגשר על פני פערים באינטרסים, ולצבור כוח והשפעה.

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994