פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
מנהיגות ופתרונות קריאטיביים
Leadership & Problem Solving
התמודדות אישית עם הובלת אנשים
מטרה:
מטרת הסדנה לבחון שילוב של סגנון מנהיגות וניהול המשמש לפתרון בעיות `` בלתי פתירות`` בדרך אינטואיטיבית וקריאטיבית. בסדנה יתרחש תהליך של פתרון בעיות קריאטיבי, מונחה, שולחן עגול , בניית צוותים, ובחינת סגנון מנהיגות.
נושאים:
 הקשר בין מנהיגות לאימון.
 הקשבה לצרכים וניהול אנשים.
 בניית מערכות יחסים בין מנהלים מבוסס אמון ויושרה.
 סגנונות מנהיגות וניהול.
 פתרון בעיות קריאטיבי ואינטואיטיבי.

קהל יעד:
מדובר בסדנת דייל קרנגי הפונה לכל אוכלוסיית המנהלים
דרישות מקדימות:
הבנה ותקשורת מילולית באנגלית

תאור:
שפת הסדנה - אנגלית
לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994