פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
ניהול השירות ללקוחות קבועים ומוסדיים
Institutional Customer Relations Management
מערכות יחסים עיסקיים לטווח ארוך
מטרה:
ניהול קשרים ממושכים עם לקוחות מוסדיים הוא שירות המושתת על הבנת צרכים עמוקה ותחזוקת קשר מורכבת. הלקוח המוסדי דורש רמת שירות ולוגיסטיקה גבוהות מאוד. החלוקה בין מבצע הרכישה, מתאם השירות ומשתמש הקצה מחייבת שיקולים מורכבים הן במשא ומתן עם הלקוח, הן בקיום החוזה, והן בתחזוקת מערכת היחסים, עם כל אחד מהשחקנים במארג הארגוני של הלקוח.
שירות ללקוח מוסדי מבוסס על מערכת יחסים הנבנית לאורך שנים. לקוחות כועסים, טיפול במשברים, בעיות לוגיסטיות, שינויים תכופים הם חלק מחוקי משחק זה. מטרת יום הדרכה זה היא להקנות למשתתף כלים מעשיים להבנה וליישום שירות לקוחות ברמה גבוהה מבלי לפגוע באינטרסים הפנימיים של ארגונו, תוך תפעול נכון של מנגנונים פנימיים לחיזוק הקשר עם הלקוח, שימת דגש על מיומנויות התנהגותיות הנדרשות בעת ניהול השירות, והתמקדות בתהליכי השירות ללקוחות קשים.
נושאים:
שפת השירות המוסדי הבנת צרכי הלקוח וצרכי נציגו
ניהול השירות ללקוח המוסדי והטמעת נהלים לנציגי הלקוח.
תקשורת אסרטיביות בשירות לקוחות.
ישום אינטליגנציה רגשית בשירות לקוחות טיפול בתלונות ולקוחות קשים
הבנת צרכים והתנהגות צרכנים כועסים
מצוינות בשירות לקוחות קשים ותלונות נמשכות
פתרון קונפליקטים בין בקשת הלקוח והחוזה עימו

קהל יעד:
מנהלי שירות בחברות המספקות שירות מורכב וממושך ללקוחות קבועים, וגדולים.
תוצאה:
חיזוק מערכת היחסים בין נותן השירות והלקוח, צמצום נטישה, ושיפור הרווחיות מול הלקוחות

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994