פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
מיומנות טלפוניות בפיתוח עסקים בינלאומי
International Business Development by Phone
ניהול מערכות יחסים עסקיים בטלפון
מטרה:

Your use of the phone in overseas business development is often the first stage in gaining new clients. Using the phone well is a personal skill which combines advanced business, selling & communication techniques.
As the executive responsible for international business development, you are interested in creating the best possible business contact with your prospects. This phone business
development workshop will give you the phone relationship and sales skills with the right international marketing and business practice techniques.


נושאים:

 Understanding your prospects’ business and individual needs
 Keeping up your motivation
 Define your personal style
 Getting through to the decision maker
 Cold calling - how to do it
 Writing your script
 The Grabber – the first 30 words
 Looking for the Hot Button
 Questioning, controlling conversations & staying focused
 Qualifying leads
 Creating rapport through language, voice and emotional skills
 Active phone listening technique
 Tricky questions as opportunities
 Phone etiquette, common courtesy & business manners
 Phone closing techniques


קהל יעד:

This workshop is designed for business executives creating business over the phone at an international level. The workshop is in English. Throughout the workshop you will have the opportunity to try out your skills in simple, short role-plays of authentic situations.

תוצאה:

As a result of your participating in this workshop, you will increase your business results, through the ability to conduct business more effectively over the phone.


לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994