פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
המנהל כמאמן
The Manager as a Coach
מטרה:
מנהל משימתי נעזר בכל אמצעי לקדם את מטרותיו ומטרות הארגון. מיומנויות ניהול ומנהיגות הן חלק משמעותי בארגז הכלים הניהולי. תפיסת תפקיד המנהל כמאמן יוצרת דינאמיקה חיובית ושונה, דינאמיקה של צוות מנצח.
תהליך האימון ,יאפשר לך המנהל לתת ובו זמנית לקבל יותר מאנשים סביבך. מיומנויות המיושמות בעולם הספורט המקצועי יקדמו תהליכים פנימיים בארגון,הן ישפרו את ביצועיך וביצועי הצוות שלך, ויקרינו על כל הסובבים אותך בארגון ובבית.

נושאים:
 הבערת האש הפנימית בקרב עובדי הצוות והחברה
 כיצד לחבר בין תפקידי המנהל, המנהיג, והמאמן.
 ישום אינטליגנציה רגשית בפיתוח עבודת הצוות בארגונך.
 ארגז כלים לשיפור מיידי של יחסייך עם עובדיך.
 תרגול אימון אישי
 התמודדות עם התנגדות באימון

קהל יעד:
מנהלים בכל הדרגים
תוצאה:
שיפור היכולת להתמודד עם שינויים ומשברים הגברת האפקטיביות האישית ,והתקשורת בסביבת העבודה.

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994