פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
סדנת מנהיגות והשפעה
Transformational Leadership
מיומנות ההשפעה למנהלים
מטרה:
במציאות עיסקית דינמית ובסביבה פנים ארגונית מורכבת, ארגון, נהלים ושיטות עבודה אינם מספיקים. מנהלים נדרשים לגלות מנהיגות המתבטאת בכריזמה, סחיפת האנשים, והעצמתם. סדנה זאת מציעה הזדמנות למנהלים לפתח את ההתנהגויות המנהיגותיות שלהם במטרה לקדם את מטרות הארגון ולשפר את ביצועיו.
נושאים:
נושאים
 תקציר עולם המנהיגות.
 מה בין ניהול למנהיגות?
 איתור סיגנון המנהיגות האישי.
 מנהיגות אפקטיבית – מהי.
 מנהיגות מתגמלת ומתמירה
 מנהיגות רוחבית – כיצד מפעילים אותה?
 אימון למנהיגות – התנסות אישית.
 יישומים מתקדמים של מנהיגות בתוך הארגונים.

קהל יעד:
מנהלים בכל דרג
תוצאה:
מיומנות של מנהיג וישום סיגנון מנהיגות ביום יום יבוא לידי ביטוי בכל אספקט של מערכות גומלין בין המשתתף וסביבתו. מנהיגות מיושמת במקום העבודה, בבית, ובמסגרות נוספות. לעולם אי אפשר לנחש לאן תביא אותנו היכולת להשפיע על אחרים ועל תהליכים.
בכל מקרה, מדובר בסדנה אפקטיבית במיוחד, מהנה, אשר התוצאות שלה מרחיקות לכת.

תוספות:
סדנה דומה מתקיימת אחת לרבעון מסגרת ההדרכות הציבוריות
לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994