פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
יסודות האימון למנהלים
The leader as a Coach
מנהיגות צוותים לביצועי שיא
מטרה:
בעסקים כמו בספורט, ההבדל בין ניצחון להפסד טמון ביכולת של המנהיג להניע את אנשיו לעבוד קשה ולשחק כצוות. במילה אחת: אימון! מנהל בארגון מודרני, ימצא שברגע האמת יוכל להביא לניצחון קבוצתו על ידי שימוש בשיטות אימון המקובלות בספורט.

בשנים האחרונות סוג חדש של מנהיגים כובש את צמרות הארגונים ברחבי העולם. מנהלים-מנהיגים אלה אימצו לעצמם טכניקות של אימון והנחייה.

אימון והנחייה מאפשרים למנהיגים להעצים את עובדיהם, לפתח בהם חשיבה עצמאית, לשפר את ביצועיהם ואת כושר הלמידה שלהם. באמצעות האימון יוכל מנהל להפיק את הביצוע הטוב ביותר מאנשיך.
נושאים:
תהליך האימון ומטרתו
 יצירת יחסי אמון וקרבה באימון (Rapport)
 מודל ניצחון© לאימון לתוצאות:
o ראיה וניתוח של הסיטואציה הקיימת
o קביעת - מטרות ויעדים
o בחינת חלופות להשגת המטרות
o לוחות זמנים לתוצאות
o מדידת ההצלחה
 טכניקות אימון: שאילת שאלות, משוב והעצמה.
 מיומנויות תקשורת באימון.
 התמודדות עם כשל באימון

תוצאה:
הנחייה באמצעות אינטראקציה דינמית מהוה פריצת דרך. במקום ריכוזיות – העצמה והאצלת אחריות וסמכויות. בראיה זו, עבודה אינדיבידואלית מפנה את מקומה לעבודת צוות, שיתוף והכוונה.

תאור:
הסדנא משלבת מצגת אינטראקטיבית, דפי עבודה, תרגילים אישיים וקבוצתיים, סימולציות, ניתוח אירועים (Case Studies), דוגמאות וקטעי וידיאו.
לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994