פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
אינטליגנציה רגשית למנהלים
Emotional Management skills
לשליטה בתהליכים ארגוניים
מטרה:
אינטליגנציה רגשית באה לידי ביטוי בכל אספקט של ניהול, מנהיגות ושליטה. מנהל ``אינטליגנטי`` נעזר בתהליכים בין אישיים, דינאמיקה של קבוצה, פוליטיקה פנימית, השפעה בין-אישית ושימוש במוקדי כוח, כדי לנתב מהלכים ולבצע את תפקידו באפקטיביות. השימוש באסרטיביות ניהולית ותקשורתית, ניהול צוותים אפקטיבי, האצלת סמכויות, שליטה במצבים ובתהליכים, ועוצמה אישית, הם חלק מהכלים שיתורגלו בסדנה זו.
מטרת הסדנה לחזק את הכישורים הטבעיים של המנהל הארגון על ידי הקניית ואימון במיומנויות ניהול ושליטה. התועלת ממפגש זה, היא שיפור תהליכים בארגון, והעצמת היכולות לנתב ,לשלוט ולהוביל תהליכים פנימיים.
נושאים:
 זיהוי מוקדי כוח בלתי פורמאליים
 אינטליגנציה רגשית במשא ומתן פנים ארגוני
 תקשורת רגשית ואסרטיביות בניהול
 תהליכים רגשיים של מנהיגות תהליך פנימי
 האצלת סמכויות
 השפעה וסמכות בקרב עמיתים
 ניהול צוותים על פי מודל מנהיגות ואימון

תוצאה:
אינטיליגנציה ריגשית היא תכונה מולדת אצל מנהיגים ``טבעיים`` ונרכשת אצל מנהלים אחרים. החוכמה להבין צרכים של אחר וליישם מהלכים הלוקחים בחשבון רגשות, מאפשרת למנהל טוב להנהיג אחרים גם אם אינם כפופים לו, וגם בתהליך מורכב. אנו צופים שחלק גדול מהמשתתפים בסדנה מגיע עם כישורים מולדים, בסדנה נגדיר ונתאמן ביישום כישורים אילו.

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994