פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
אמנות המכירה
Sales Skills Workshop
הכלים להצלחה לטווח ארוך
מטרה:
מטרת הסדנה לשמש מקצועני מכירות ככלי אישי. ההשתתפות תקנה למקצוען הזדמנות לרענן את מיומנויות הסגירה, המוטיבציה והחוסן האישי, לחזק את היכולת ליזום מכירות וללוות אותם עד הסגירה, ללמוד ולהתמודד עם כישלונות והתנגדויות, למכור הרבה ללקוחות קשים ולעמוד בהצלחה בתחרות אגרסיבית. המשתתף יתאמן בשכלול, ופתוח כישורי המכירה, ויפתח את הגישה הנפשית הנכונה להצלחה במכירות לאורך זמן. הסדנה תעסוק ביכולת למכור לטיפוסים על פי מבנה הצרכים הרגשיים שלהם.
נושאים:
הגישה: בחלק זה של סדנה יוענקו למשתתפים כלים, שיאפשרו להם לפתח עמדה רגשית התורמת למוטיבציה, שומרת על ההתמדה, ומקנה כושר התמודדות בשטח.
התכנון: התכנון הוא מרכיב בסיסי להצלחה במכירות. בסדנה נתרגל תכנון אסטרטגי לאנשי מכירות, עבודה על פי יעדים,ניהול זמן, ותוכנית עבודה.
תקשורת
בחלק זה של הסדנה נבחן את נושא התקשורת בינאישית: נעמוד על השוני בין תקשורת מילולית ולא מילולית. נדון בשפת הגוף ונזהה סגנונות התנהגות ותקשורת של סוגים שונים של קונים.
תהליך המכירה: שיחת המכירה המקצועית, השימוש בשאלות בתהליך המכירה, הצגת המוצרים במונחי תועלת עבור הקונה, טכניקות טיפול בהתנגדויות, עקרונות וטכניקות סגירת עסקות, ותרגילי סימולציה.

קהל יעד:
מקצועני מכירות, מנהלי מכירות
תוצאה:
שיפור בתוצאות מידיות כמקצוען במכירות, ירידה בלחץ ובשחיקה, צמצום המתח הכרוך במכירה בשוק תחרותי, הגברת הביטחון העצמי, היעילות והמוטיבציה.

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994