פריזמה הדרכה
קורס ממונים/ות על מניעת הטרדה מינית 17/3/21


קורס אקסל למתקדמים-מאסטר אקסל 18/3/21


יום עיון מזכירות בכירות ומנהלות לשכה 19/3/21


17/3
יום עיון מנהלות לשכה ומזכירות בכירות
17/3
הכשרת ממונות עלמניעת הטרדה מינית
18/3
יום רענון לממונות מנוסות
20/3
קורס אקסל
ניהול מערך מכירות
Sales Force Management
מטרה:
תחום המכירות שינה את אופיו ומהותו בשנים האחרונות. מ``ארגז הכלים לסחיטת הזמנות``, הוא הופך במהירות לחוד החנית של השיווק והתכנון העסקי הכולל בפירמה. המכירות נתפס כיום כתת-המערכת בעלת התרומה הכמותית והערכית הישירה ביותר בפירמה: כמותית, בעוד רוב תת-המערכות האחרות ``זוללות מזומנים`` , המכירות תורמת ישירות למחזור, לתזרים המזומנים ולרווח. איכותית, מערך המכירות תורם ישירות לניהול הלקוח, לשיפור שביעות רצונו ומכאן לשימור הלקוח. מנהל תחום המכירות פועל היום בכל שלושת רמות העסק: ברמה האסטרטגית, תכנון אסטרטגי של המכירות הוא נגזרת ישירה של התכנון העסקי והשיווקי.
ברמה הניהולית, ניהול מערכת המכירות מחייב בצוע של כל הפונקציות הניהוליות המתקדמות: ניהול המידע,תכנון,יישום ובקרה,ניהול אנשים ומשאבים, ניהול לוגיסטי, ניהול תקציבי ועוד. ברמה האופרטיבית, קובע המנהל את משימות המערך הכולל את דרגי הביניים, המוכרנים/מנהלי הלקוח,אנשי הטלמרקטינג והתמיכה האחורית, עליו לקבוע ,ליישם ולפקח על טקטיקות המכירה, לנהל את הצוות, להעריך את ביצועי הצוות והמוכרנים, לשפר אצלם את המיומנויות ועוד.
לסיכום: מנהל המכירות של המילניום השלישי הוא ציר המערכת העסקית ועליו לשלב את כל הפונקציות הניהוליות המתקדמות
נושאים:
 הגדרה חדשה של מכירות ; שיווק ומכירות; תפיסת שיווק יחסים; תפיסת הלקוח במרכז; מכירה אישית ותמהיל הקידום; הגדרת המטרות השיווקיות והיעדים המכירתיים; הפאראדיגמה של המכירות.
 אסטרטגיה של מערכת המכירות: ניתוח הסביבה התחרותית, ניתוח ; SWOT , הגדרת יעדים: פילוח, כסוי, מיצוב, בידול תמהיל שיווקי; הגדרת יעדים אסטרטגיים: מחזור, צמיחה, הדגשה, פרישה, שירות, שביעות רצון, נאמנות לקוחות
 תכנון וניהול מאמץ המכירות: ניהול טווח מאמץ המכירות
 תכנון אסטרטגית כח המכירה; ניהול שליטה ובקרה יעילים
 ניהול כח המכירה: גיוס, הדרכה, הערכה, תיגמול והמרצה,פיקוח ומעקב ; תכונות איש המכירות; טיפול בשחיקת אנשי מכירות
 ניהול עבודת צוות מוכרנים
 בנית מבנה ופרישה: תפישות לוגיסטיות במכירות
 מערכת מידע בשירות המכירות
 הטלפון, מוקד מכירות,מרכז שירות/ מכירה: תפיסות ניהול
 הקניית מיומנויות מכירה מנצחות: הכנה, מיצג, תקשורת לקוחות, ניהול מו``מ מנצח;סגירת עסקה
 תכונות אינטליגנציה רגשית במכירה: אומנות ה-NETWORKING , בנית אמון, פיתוח מיומנויות שימור לקוחות.

קהל יעד:
מנכ``לים וסמנכ``לים, מנהלי מכירות ושיווק, מנהלים איזוריים ,מנהלי סניפים, ומנהלים מסחריים.


תוצאה:
כתוצאה מהדרכה זאת, ניתן לצפות לשיפור הדרגתי במכירות בארגון המיישם את המלצות הסדנה. שיפור בתוצאות עבור אנשי המכירות, צמצום בתחלופה ובשחיקה של אנשי מכירות, ויציבות במוטיבציה של אנשי המכירות בארגון.
בסדנה נעסוק בעיקר : בהגדרת הבעיות/משימות העיקריות של מנהל מערכת המכירות, בהצגת הכלים והטכניקות העיקריים להבטחת התמודדות מוצלחת של מנהל המכירות עם האתגרים והציפיות הגבוהים, הן בסביבה פנימית יותר ויותר תובענית והן בסביבה חיצונית יותר ויותר מורכבת, עויינת ותחרותית. הסדנה תתמקד בהקנייה של גורמי הצלחה קריטיים עבור מנהל מכירות ובדרכי יישומם.

לתאום הדרכה אנא פנו לצילה בטל 03-6166994